Terminai ir taisyklės

 

Bendrosios nuostatos.

Šios taisyklės yra pirkimo - pardavimo sutartis (toliau sutartis) nustatanti tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę tarp pardavėjo www.auto-aksesuarai.lt (toliau Internetinė parduotuvė) ir kliento (toliau Pirkėjas).

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas, kiekvieną kartą norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti, kad sutinka su pirkimo – pardavimo taisyklėmis.

 

Sutarties sudarymas.

Sutartis tarp Internetinės parduotuvės ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą, patvirtina užsakymą ir jį apmoka.

 

Pirkėjo teisės.

Pirkėjas turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje laikantis šių taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Prekes Internetinėje parduotuvėje turi teisę įsigyti fiziniai pilnamečiai asmenys bei juridiniai asmenys.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakytų prekių bei Sutarties, pranešdamas apie tai Internetinei parduotuvei raštu per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, remiantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę per 7 darbo dienas nuo prekės gavimo, jeigu prekė nėra naudota, ar sugadinta dėl pirkėjo kaltės. Pirkėjas prekę grąžina savo sąskaita, jeigu prekės atitikimas užsakymui įvyko ne dėl parduotuvės kaltės.

 

Pirkėjas įsipareigoja.

Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

Internetinės parduotuvės teisės.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

 

Internetinės parduotuvės įsipareigojimai.

Sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą laiką.

Susidarius sudėtingoms aplinkybėms, Internetinė parduotuvė negalėdama pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes, o Pirkėjui atsisakius, grąžinti sumokėtus pinigus.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Atsakomybė.

Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

Pirkėjas pilnai atsako už veiksmus naudojantis Internetine parduotuve savo prisijungimo duomenis

 

Prekių pristatymas.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, pasirenka prekių pristatymo būdą.

Pardavėjas neatsako, jeigu siunta vėluoja ne dėl pardavėjo kaltės.
Prekės pristatymo terminas - 2-4d.d. Jei iškyla nenumatytų trukdžių, pardavėjas įsipareigoja susisiekti su pirkėju ir jį informuoti apie problemą.

 

Baigiamosios nuostatos.

Šioms taisyklės taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įsakymų nustatyta tvarka.