Bendrosios nuostatos.

Šios taisyklės yra pirkimo - pardavimo sutartis (toliau sutartis) nustatanti tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę tarp pardavėjo www.auto-aksesuarai.lt (toliau Internetinė parduotuvė) ir kliento (toliau Pirkėjas).

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas, kiekvieną kartą norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti, kad sutinka su pirkimo – pardavimo taisyklėmis.

 

Sutarties sudarymas.

Sutartis tarp Internetinės parduotuvės ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą, patvirtina užsakymą ir jį apmoka.

 

Pirkėjo teisės.

Pirkėjas turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje laikantis šių taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Prekes Internetinėje parduotuvėje turi teisę įsigyti fiziniai pilnamečiai asmenys bei juridiniai asmenys.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakytų prekių bei Sutarties, pranešdamas apie tai Internetinei parduotuvei raštu per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, remiantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę per 7 darbo dienas nuo prekės gavimo, jeigu prekė nėra naudota, ar sugadinta dėl pirkėjo kaltės. Pirkėjas prekę grąžina savo sąskaita, jeigu prekės atitikimas užsakymui įvyko ne dėl parduotuvės kaltės.

 

Pirkėjas įsipareigoja.

Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

Internetinės parduotuvės teisės.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

 

Internetinės parduotuvės įsipareigojimai.

Sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą laiką.

Susidarius sudėtingoms aplinkybėms, Internetinė parduotuvė negalėdama pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes, o Pirkėjui atsisakius, grąžinti sumokėtus pinigus.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Atsakomybė.

Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

Pirkėjas pilnai atsako už veiksmus naudojantis Internetine parduotuve savo prisijungimo duomenis

 

Prekių pristatymas.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, pasirenka prekių pristatymo būdą.

Pardavėjas neatsako, jeigu siunta vėluoja ne dėl pardavėjo kaltės.
Prekės pristatymo terminas - 2-4d.d. Jei iškyla nenumatytų trukdžių, pardavėjas įsipareigoja susisiekti su pirkėju ir jį informuoti apie problemą.

Jūsų patogumui siūlome atsiskaityti už prekes kaip esate įpratę įprastoje parduotuvėje – grynaisiais pinigais.

Pasirinkę šį mokėjimo būdą, atsiskaitysite ne užsakymo metu, o kurjeriui pristačius prekes.

Prekes pristatatome tik per DPD - kurjeriai pristato prekes tiesiai į Jūsų namus ar kitą nurodytą vietą.

DPD Lietuva kurjerio prekių pristatymo kaina - 3.50 Eur (su PVM), kita kaina taikoma pasirinkus kitus pristatymo būdus, (pristatymo kaina gali skirtis - priklauso nuo prekės svorio ir dydžio).


PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS


PREKIŲ GRĄŽINIMAS DĖL SUTARTIES ATSISAKYMO


 

Privatumas.

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote prekes ir (ar) paslaugas, ar registruojatės mūsų svetainėse.

Mes renkame duomenis:

•    kuriuos pateikiate Jūs, pvz., kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove, pavyzdžiui, perkate paslaugas arba registruojatės paslaugoms, prenumeruojate naujienlaiškius arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;

•    kurie generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, pavyzdžiui, kai naudojatės  mūsų pagalba, paslaugomis (pvz., skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę, elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse);

•   Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, bet, jei nuspręsite to nedaryti, mes negalėsime Jums suteikti prekių ir (ar) paslaugų.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame? 

Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

•    pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys; 

•    duomenys, kurie susiję su prekių ir (ar) paslaugų teikimu, pavyzdžiui, paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai; 

•    duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir mūsų paslaugomis, pvz., interneto naršyklės pavadinimas, srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;

•    kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.; 

•    vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės mūsų salonuose, siekiant užtikrinti personalo, klientų bei patalpų saugumą;

•    kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Detalų „UAB Revitas“ tvarkomų asmens duomenų sąrašą rasite Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kuris skelbiamas www.ada.lt.

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?

„UAB Revitas“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais –  siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mūsų tinklalapyje naudojami slapukai (ang. cookies). Tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske.

Kai pirmą kartą apsilankote mūsų tinklalapyje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Jums naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios šio tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Taip pat naudojant slapukus automatiškai fiksuojami tinklalapio lankomumo duomenys: informacija, kiek lankytojų apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas, kokia informacija dažniau skaitoma ir pan. Tai padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu, ir suteikia galimybę gerinti teikiamas paslaugas, supaprastinti informacijos pasiekiamumą.

Daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką galite rasti čia: https://auto-aksesuarai.lt/Privatumo-politika

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;

teisę reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome (nors daugelį jų galite pataisyti atsidarę Mano paskyra);

teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis;

teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

teisę į duomenų perkeliamumą;

teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;

teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

Kaip susisiekti:

•    raštu – el. paštu: info@revitas.lt

•    žodžiu – telefonu: +37069878673

 

Baigiamosios nuostatos.

Šioms taisyklės taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įsakymų nustatyta tvarka.


Trademark Legal Notice

All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.